O chórze

Collegium Juvenum

Chór Collegium Juvenum to grupa młodych ludzi, których łączy wspólna piękna pasja – śpiew i muzyka. Zespół powstał w 2004 roku z inicjatywy Joanny Muśko, która do dziś pełni funkcję dyrygenta i opiekuna chóru. Collegium Juvenum działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie i skupia głównie młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego.

W ciągu kilku lat działalności zespół koncertował ponad 200 razy. Uświetniał oficjalne uroczystości, brał udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych, zdobywając wiele nagród, uzyskując najwyższe miejsca, specjalne wyróżnienia i nagrody Grand Prix. Wśród ostatnich sukcesów chóru należy wspomnieć o Pierwszej Nagrodzie Europejskiej na Concours Européen de Chant Choral Luxembourg 2014, dwóch złotych medalach 40 International Festival of Songs w Olomouc (Czechy), a także trzech Złotych Dyplomach, nagrodzie indywidualnej dla dyrygent Joanny Muśko oraz GRAND PRIX 9 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT SOPOT 2013. W grudniu 2013 roku chór odebrał też tytuł „Talent Roku”, przyznany przez Fundację Środowisk Twórczych w Olsztynie.

Collegium Juvenum może się poszczycić współpracą i wspólnymi koncertami ze znakomitymi artystami – kompozytorem, wokalistą i dyrygentem, autorem płyty VOCAbuLarieS Bobby McFerrina – Rogerem Treece (USA), wiolonczelistką Larisą Strelita-Strele (Łotwa) oraz skrzypkiem i kompozytorem Valerijsem Ivanovsem (Łotwa) – członkami Nordic Symphony Orchestra, znanym polskim kompozytorem, saksofonistą i klarnecistą basowym Mikołajem Trzaską, Aronem Blumem – gitarzystą basowym, improwizatorem, kompozytorem muzyki teatralnej oraz olsztyńskimi muzykami – Orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, a także zespołami: ProForma i Czerwony Tulipan. W swoim dorobku chór ma prawykonania utworów, nagrania radiowe i telewizyjne oraz dwie płyty: Fratres (2011) i SALVE! (2014). Repertuar zespołu jest różnorodny. Składają się na niego utwory o tematyce świeckiej i sakralnej z różnych epok, które chórzyści wykonują w języku polskim, łacińskim, angielskim, hebrajskim, rosyjskim, ukraińskim, starocerkiewnosłowiańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, filipińskim dialekcie Ilonggo oraz afrykańskich językach Khosa Zulu i Hausa.

Dyrygent

Collegium Juvenum | Dyr. Joanna MuśkoDyrygentka Joanna Muśko pochodzi z Bielska Podlaskiego. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Studiowała w klasie dyrygentury prof. Lechosława Ragana. Ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Podyplomowe Studium Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest założycielką, dyrygentką i kierownikiem artystycznym młodzieżowego chóru Collegium Juvenum. Chór, pod jej dyrekcją, wielokrotnie uświetniał oficjalne uroczystości miejskie, kuratoryjne i akademickie, brał udział w radiowych i telewizyjnych nagraniach, a także nieprzerwanie koncertuje i uczestniczy w konkursach i festiwalach, zdobywając najwyższe miejsca i nagrody GRAND PRIX.

Za wybitną pracę dydaktyczno-wychowawczą była kilkakrotnie uhonorowana nagrodami dyrektorów placówek edukacyjnych, z którymi związana była zawodowo. W 2010 roku otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyna, a w roku 2011 nagrodę Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W roku 2013 uhonorowana została prestiżową nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

Collegium Juvenum

Collegium Juvenum is a group of young people who share a common passion – singing and music. The band was formed in 2004 at the initiative of Joanna Muśko, who has been the conductor and tutor of the choir from the very beginning. Collegium Juvenum is a mixed school choir from Konstanty Ildefons Galczynski Second High School and Gymnasium No.2 in Olsztyn, Poland.

Over the last few years, the choir has performed over 200 times. It has taken part in numerous national and international choir competitions, winning top places, special awards and Grand Prix awards. Among the latest successes we should mention 2 gold medals and 1 silver at 40th International Festival of Songs in Olomouc in the Czech Republic (2012), and 3 gold diplomas, an individual Prize for a conductress Joanna Muśko, and GRAND PRIX at 9 International Choir Festival Mundus Cantat Sopot (2013).

Collegium Juvenum can take pride in their cooperations with outstanding artists, such as: a conductor, vocalist, and composer – the author of Bobby McFerrin’s “VOCAbuLarieS” – Roger Treece (USA), the Latvian cellist Larisa Strelita, the Latvian violinist and composer Valerijs Ivanovs, as well as the famous Polish jazz musician, composer, saxophonist and bass clarinetist – Mikołaj Trzaska and jazz musician and bass guitarist Aron Blum. Collegium Juvenum have been invited several times to joint musical projects with the Philharmonic Orchestra of Warmia and Masuria, the choir has also performed the world premieres of several musical works.

Their repertoire is very diverse. It consists of songs from different secular and religious areas in Polish, Latin, Old Church Slavonic, Hebrew, Russian, French, German, Italian, Ukrainian, English and South African languages Xhosa and Zulu.

Conductress

Collegium Juvenum | Dyr. Joanna Muśko
Joanna Muśko was born in 1974. She graduated from the Faculty of Arts at Higher School of Pedagogy in Olsztyn and studied conducting in the class of prof. Lechosław Ragan. She then completed postgraduate studies in Cultural Studies at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and postgraduate studies of voice at the Academy of Music in Bydgoszcz.

Professionally she is associated with K.I. Galczynski II High School in Olsztyn, where she teaches knowledge of culture, and Gymnasium No. 2 – music. She is the founder, conductor and artistic director of youth choir Collegium Juvenum. The choir, under her direction, has many times accompanied official city, school-board and academic ceremonies, also radio and television recordings. They have continuously given numerous concerts and have taken part in many national and international choral competitions and festivals, winning awards for top places, and Grand Prix awards.

For her outstanding educational and artistic work Joanna Muśko has been honoured with several awards by directors of educational institutions with which she was connected. In 2010 she was honoured by the Mayor of Olsztyn, in 2011 was given the prize of Warmia and Masuria School Superintendent and the Medal of the National Education Commission. In 2013 she gained a prestigious Award of the Minister of National Education of Poland.

Collegium JuvenumCollegium Juvenum ist ein Jugendchor aus Olsztyn, dessen Mitglieder die Schüler vom II. K.I. Gałczyński – Lyzeum und Gymnasium Nr. 2 sind. Der Chor ist 2004 entstanden, auf Anregung von Joanna Muśko, die bis heute als Dirigentin den Chor leitet.

Im Laufe der Jahre ist der Chor über 200 Mal aufgetreten, hat an vielen polnischen und internationalen Wettbewerbsfestivalen teilgenommen, wo er mehrere Erfolge errungen hat, mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde und die besten Plätze belegt hat.

Collegium Juvenum arbeitet mit hervorragenden Künstlern wie Cellistin Larisa Strelita- Strele , Geiger und Komponist Valerijs Ivanovs (Mitglieder der renomierten Nordic Symphony Orchestra) und auch mit Aron Blum – Gitarrist, Improvisator, Komponist der Theatermusik, dem Autor der Projekte: „Tehilim“ und „Chesed“, die die alten, jüdischen Melodien mit der gegenwärtigen Improvisation verbinden.

Zu den bedeutendsten Kulturereignissen mit der Teilnahme des Chors gehören die Debüt CD unter dem Titel:“ Fratres“ und die Auftritt :“ Collegium Juvenum zu Weihnachten“, aufgenommen im Studio des Polnischen Rundfunks, gesendet am 23. Und 25. Dezember 2011. Im Mai 2012 hat die Uraufführung der Komposition von Valerijs Ivanovs unter dem Titel: „Cleopatra“ und der Psalm 130 in der Hebräischen Sprache in der Neubearbeitung von Aron Blum und Joanna Muśko stattgefunden.

Das Repertoire der Gruppe ist unterschiedlich. Es besteht aus religiösem und säkularem Liedgut aus verschiedenen Epochen, das die Choristen auf Polnisch, Englisch, Latein, Ukrainisch, Französisch, Altkirchenslawisch, Hebräisch und in der südafrikanischen Zulu und Khosa Sprache singen.

Leiterin

Collegium Juvenum | Dyr. Joanna MuśkoJoanna Muśko ist 1974 in Bielsk Podlaski geboren. Sie absolvierte die Fakultät für Kunst an der Pädagogischen Hochschule in Olsztyn. Sie studierte in der Klasse der Dirigentur bei Professor Lechosław Ragan. Absolventin eines Fortbildungsstudiums für Kulturwissenschaft an der Olsztyner Universität und Gesangpädagogik an der Musikakademie in Bydgoszcz.

Beruflich ist sie mit dem II. Lyzeum und Gymnasium Nr. 2 in Olsztyn verbunden. Hier erteilt sie Musik- und Kulturunterricht.

Sie ist Gründerin, Dirigentin und Leiterin des Jugendchors Collegium Juvenum. Unter ihrer Leitung hat der Chor vielen offiziellen Veranstaltungen seinen Glanz verliehen. Der Chor gibt Konzerte , nimmt ununterbrochen an verschiedenen Wettbewerbsfestivalen teil und erringt mehrere große Erfolge.

Für ihre hervorragende didaktisch – erzieherische Arbeit hat sie mehrmals Auszeichnungen von den Schulen erhalten, mit denen sie verbunden war. 2010 hat sie den Preis von dem Präsidenten der Stadt Olsztyn Piotr Grzymowicz bekommen, 2011 von der Schulbehörde und die Medaille der Kommission für nationale Bildung.

Soprany

Soprany

 • Maja Adamczyk
 • Aleksandra Cybruch
 • Agata Domalewska
 • Daria Dziakiewicz
 • Laura Eliiszewska
 • Eliza Filip
 • Izabela Gęśla
 • Irena Ilczyszyn
 • Marta Jachimczyk
 • Kornelia Kalbarczyk
 • Joanna Kowalska
 • Emilia Lipert
 • Lena Makowska
 • Magdalena Piątek
 • Gabriela Przybylska
 • Nikola Sawka
 • Aleksandra Tarnowska
 • Karolina Wiśniewska
 • Katarzyna Zyskowska

Alty

Alty

 • Marta Cecot
 • Adrianna Kardaś
 • Karolina Korycka
 • Ewa Kulis
 • Karolina Łukaszewicz
 • Małgorzata Majewska
 • Agata Maszczak
 • Marta Orlik
 • Justyna Piątek
 • Klaudia Rafałowska
 • Karolina Rubas
 • Faustyna Wasilewska
 • Aleksandra Trukan
 • Paulina Uziałło
 • Ewelina Zamyślewska

Tenory

Tenory

 • Emilian Hasiuk
 • Kamil Kolendo
 • Piotr Kolendo
 • Mateusz Kucznier
 • Adrian Milewski
 • Patrycja Rutkowicz
 • Monika Słyszewska
 • Bartosz Tokarczyk
 • Jarosław Tokarczyk
 • Michał Wilczewski
 • Aleksander Ziemek

Basy

Basy

 • Stanisław Antonowicz
 • Emil Ciapała
 • Alan Dmochowski
 • Krystian Ejdys
 • Jakub Jachimczyk
 • Szymon Kamiński
 • Kamil Krasucki
 • Paweł Kupracz
 • Rafał Róziecki
 • Maciej Sobaczewski
 • Piotr Stompór
 • Mateusz Wiśniewski
 • Andrzej Wódkiewicz

Instrumenty perkusyjne

 • Karolina Korycka – shaker
 • Klaudia Szyszka – djembe
 • Kamil Kolendo – bongo, djembe
 • Jacek Kozłowski – bongo, shaker
 • Michał Wilczewski – bongo, djembe, shaker